You, the petitioner
Foto kathedraal

Behoud Catharinakathedraal voor Bisdom Utrecht

1,813 signatures

Jullie weten al enige tijd dat het parochiebestuur voornemens is om de Catharinakathedraal te sluiten. Dit nieuws heeft ons even lamgeslagen. Hoog tijd om vóór onze kerk te staan. Zet alstublieft uw handtekening vóór behoud van onze kathedraal. Op 22-01-19 worden ze overhandigd aan het bestuur

Petition

We

Wij zijn een groepje parochianen die groei, vitaliteit en toekomst ziet in de Utrechtse Catherinakathedraal

 

establish that:

  • Wij constateren dat de gepubliceerde visie vooral gericht is op krimp en dat er geen paragraaf 'toekomstperspectief' is opgenomen,

  • Het sluiten van de kathedraal en daarmee het wegnemen van de zichtbaarheid van het katholicisme in de binnenstad zal groei van de gemeenschap in de toekomst in de weg staan.

  • het Utrechtse katholiscisme is nog niet rijp voor het museum! Juist in de stad kunnen mooie nieuwe dingen worden ontwikkeld. We hebben al ontzettend veel te bieden: vieringen, cursussen, geloofsbijeenkomsten, de processie, open kerkendag, het kathedrale koor, diaconie, etc. etc. Laat ons verder bouwen vanuit onze kathedraal!

 

and request

om de kathedraal ten minste als binnenstadskerk te behouden en er geen museum van te maken.

The answer

Catharinakathedraal behouden

Het bestuur van de Personele Unie van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht besluit dat de Catharinakerk niet zal worden onttrokken aan de eredienst en zal dus niet worden vervreemd. De Catharinakerk blijft kathedraal. (...)

De aartsbisschop heeft oog en oor voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen. Daarbij heeft de aartsbisschop met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel (...)

Bron: Persbericht 2 maart 2019, PDF

REACTIE PETITIONARIS

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning! Samen met de papieren handtekeningen zitten we nu op zo'n 2300 handtekeningen! Hierdoor zijn we aan tafel kunnen komen zitten bij de personen die de uiteindelijke toestemming verlenen om onze Catharinakerk "kathedraal af" te maken (in Rome). De voorwaarde om deze kerk te mogen verkopen. Speciale dank willen wij zeggen aan alle mensen die mee hebben geholpen de digitale petitie te verspreiden en alle papieren handtekeningen te verzamelen. Zonder deze hulp zouden wij nooit tot deze aantallen ondertekeningen zijn gekomen. Wij zullen nu moeten werken aan het herstellen van het vertrouwen tussen het bestuur van de samenwerkende parochies Utrecht en de parochianen van de Salvatorparochie, waartoe de Catharinakathedraal behoort.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
kerkbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2019-04-06 
Status:
Answered 
Website:

History

Signatures

Updates

Kerkbestuur verschuift de avond waarop de petitie zou worden aangeboden

Het kerkbestuur heeft in een nieuwsbrief het volgende bericht geplaatst: In tegenstelling tot eerder is aangekondigd zal de parochieavond dinsdag 22 januari a.s. in het Bonifatiushuis worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

+Read more...

Aanleiding zijn de zorgen die door musici en parochianen zijn verwoord m.b.t. de aangekondigde maatregelen aangaande betaalde musici vanaf juli 2019. Het bestuur acht het haar verantwoordelijkheid nu eerst intern nader overleg te voeren of mogelijk aanpassingen kunnen worden voorgesteld. Tevens vraagt de specifieke situatie in de Salvatorparochie meer duidelijkheid aangaande o.a. het KKU en de plannen met de Catharinakerk. Er is behoefte aan inhoudelijke antwoorden i.p.v. inventariseren van de zorgen. Het bestuur verwacht in de 2e helft van februari meer concrete antwoorden te hebben waarmee een bijeenkomst naar verwachting vruchtbaarder zal zijn. Via de gebruikelijke kanalen wordt u over de nieuwe datum geïnformeerd. U leest het goed: het bestuur zoekt inhoudelijke antwoorden op vragen die wij als parochianen van de Kathedraal niet hebben kunnen stellen en verwacht ergens in februari een datumvoorstel te kunnen doen om deze antwoorden op nog ongestelde vragen te geven. U kunt er van uitgaan dat wij druk aan het overleggen zijn . Stuurt u alstublieft de petitie door naar mensen die nog niet op de hoogte zijn van het bestaan van de petitie?

2019-01-18